Kjemi og det periodiske systemet er noe de fleste ikke har et så inngående forhold til. Noe naturfag og kjemi har en i skolen, men utover det virker det ikke veldig relevant i hverdagen. Dag O. Hessen, professor i biologi ved Oslo Universitet, gjør i denne boken karbonet og dets mange og uoversiktlige kretsløp spennende og svært aktuelt. Han gir oss også flere smarte klimaråd i slutten av boken.    "Evig liv vil alltid være en utopi, men som deltager i karbonkretsløpet har vi alle en aksje i evigheten."  Boken begynner med noen historier til forfatterens eget detektivarbeid etter et tjerns bidrag i karbonsyklusen. Vi får vite en god del om både fotosyntese, celleånding, karbonlager og mange andre grunnleggende tema fra naturfag og kjemi. Hele tiden fortelles det... Les mer

, Notodden

I´m interested in the natural world and normally read books about science such as biology, our evolutionary history, astronomy, and general popscience. I occasionally dabble in archeology, philosophy, ancient history, and world religions too. To mention a few interests. I´ve also been interested in Diving, Kayaking, and Triathlon for years. Have also done all kinds of martial arts for more than 10 years. I´ve now been working for the Norwegian Humanist Association (Human-Etisk Forbund) since 2012.

Kategorier

hits