hits

Israel - bak muren av myter og propaganda - Peder Morten Lysestøl

Israel er et sentrum for utvikling av high-tech, det er et av verdens mest militariserte samfunn samt også det i-landet med størst andel fattige. I år er det også 50 år siden Israel begynte sin okkupasjon av Vestbredden, Gaza og Golanhøydene. Det var på tide at jeg lærte mer om historien om Israel og Palestina. 


Kort fortalt er boken bygd opp som følger Den begynner med en grundig gjennomgang av Israels historie i de fire første kapitlene. Det femte kapitlet forteller om Oslo-avtalen og hvilke konsekvenser den hadde.  Så følger den opp med å beskrive dagens situasjon i de to neste kapitlene og i det siste kapittel får vi vite mer om hvilke trusler landet står ovenfor fremover. Boken har i all hovedsak et fokus på interne forhold og den omtaler særlig økonomiske aspekter grundig. 

Jeg har lært mye av denne boken. Blant annet at tanken om en jødisk stat er mye eldre enn hva jeg trodde. Allerede på slutten av 1800-tallet, mens det osmanske riket fortsatt eksisterte, fantes drømmen om en egen stat for jøder. i 1897 var den første sionistkonferansen i Basel, og der ble det vedtatt å bygge en egen stat. Ellers visste jeg forsåvidt at palestinerne blir utsatt for overgrep, men jeg var ikke klar over at det er så ille som her fremstilt. De blir nektet mange jobber, får hjemmene konfiskert og revet, fengslet uten dom, og mange andre slags overgrep. Gaza og Vestbredden er også omgitt av murer på alle kanter og er i praksis verdens største fengsel. 

Det norske samfunnet bruker til stadig store summer på å bygge opp det palestinsk infrastruktur, som så Israel bomber sønder og sammen ved jevne mellomrom. Dette uten at Norge protesterer så mye på det.

Det merkes at forfatteren er samfunnsøkonom, og den grundige gjennomgangen av økonomiske aspekter gir boken en faglig tyngde. Uansett om vi som enkeltpersoner velger eller ikke velger å boikotte Israelske varer så er vi i praksis med på å støtte okkupasjonen. Dette skjer gjennom Oljefondets investeringer, samarbeidet mellom norsk våpenindustri og Israel og ikke minst gjennom pensjonsfondets investeringer. Så sånn sett er alle innbyggere i Norge indirekte med på å støtte overgrepene til Israel. Kanskje noe en bør ha i bakhodet når en skal gå til stemmeurnene til høsten?

Kirkeleder Desmond Tutu sammenligner Israel med apartheidstaten Sør-Afrika. Den kjente kirkelederen argumenterer godt for seg, og det samme gjør Lysestøl i boken sin. Den palestinske befolkningen utsettes for store overgrep til tross for stadige protester fra verdenssamfunnet. 
Det positive med å sammenligne Israel med Sør-Afrika er at vi kan gjøre noe med det. I løpet av 30 år ble apartheidregimet i Sør-Afrika påvirket i positiv retning av verdenssamfunnet. Og det er også noe vi forhåpentligvis kan gjøre også i Israel. Det økende presset mot Israel gjør at flere større internasjonale bedrifter og stiftelser trekker seg ut. Blant annet har The Bill and Melinda Gates Foundation trukket seg ut etter den siste krisen i 2014. Flere andre er i ferd med å gjøre det samme.

I boka er det også lagt med et kart over Vestbredden som viser omtrentlig hvem som skal ha kontroll over hvilke områder i henhold til Osloavtalen. Som dere ser selv er det litt av et lappeteppe. Noen områder skulle være under israelsk kontroll, andre under palestinsk kontroll, og noen skulle være under delt kontroll. Nå er det lite igjen av Osloavtalen i dag da israelske bosettere har tatt kontroll over flere og flere områder. Men jeg lurer likevel på hvordan det var tenkt å gjennomføres i praksis. 

Konflikten i Israel og Palestina er betent, komplisert og helt sikkert full av propaganda på alle kanter. Det er mange forskjellige aktører og grupper som ønsker forskjellige ting. Alt fra fundamentalister som enten ønsker alle palestinere fordrevet eller alle jødene fordrevet. litt avhengig av hvor de selv hører hjemme. En har mer pragmatiske grupperinger men som likevel kan ha forskjellige meninger på spørsmålet om det bør være en eller to stater. Uansett er det et vanskelig terreng å navigere i. Da jeg selv ikke kan så mye om konflikten er det litt vanskelig å være i stand til å kritisk vurdere denne boken. Stemmer påstandene? Finnes det flere kilder som påstår det samme? Er noe utelatt? Hva er overdrevet? osv. 

Morgenbladet har anmeldt flere bøker om Israel bl.a. denne. Bøkene sammenlignes med hverandre og boken til Lysestøl får jevnt over bra vurdering. Så det virker som at denne boken gir et nokså greit inntrykk av både historisk utvikling og dagens situasjon. For meg var dette en opplysende bok som gjør at jeg ønsker å lære mer. Ikke minst om slutten av første verdenskrig og oppdelingen av det Osmanske riket. Jammen flaks at jeg har opp til flere bøker innenfor temaet i lesekøen allerede. :-D 

Rating:4/6

488 bøker igjen!

#Bokanmeldelse #Israel #Palestina #PederMartinLysestøl #MementoMori 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Notodden

I´m interested in the natural world and normally read books about science such as biology, our evolutionary history, astronomy, and general popscience. I occasionally dabble in archeology, philosophy, ancient history, and world religions too. To mention a few interests. I´ve also been interested in Diving, Kayaking, and Triathlon for years. Have also done all kinds of martial arts for more than 10 years. I´ve now been working for the Norwegian Humanist Association (Human-Etisk Forbund) since 2012.

Kategorier