hits

desember 2016

Three perspectives on radical islam

In the last year I´ve read three important books on radical islam. 
Iran Awakening by Shirin Ebadi, Two sisters by Åsne Seierstad and The threat from ISIS by Mah-Ruk
Ali. The first one is the autobiography of a lawyer and judge and her struggle as Ayatollah Khomeini takes over Iran in 1979 and the following decades of struggle for human rights. It was first published in 2007, so its a bit older than the other two books. Two sisters, does not confuse it with Two Towers by a very different author, is about two norwegian-somali sisters who run away to join ISIS in Syria. It is a personal story of radicalization but also of a family in desp

air. The last book in this triplet is The threat from ISIS by journalist Mah-Ruk Ali. It differs from the other two as it is more of an overview of ISIS history, the connections to Al Quaida and the longer history in the region. In hindsight I realize that the three books have three different perspectives on many of the same issues. Ebadi writes from a personal viewpoint, Seierstad writes about the gradual radicalization and the impact on the family and Ali has a more birds eye view of the relevant topics. I chose to write the reviews in norwegian this time as that´t the language I read them in. 

I also realized that many of todays problems in the middle east have a long history. In many ways what we deal with today are very much related to WWI and the division of the Ottoman Empire. This realization made me look into WWI and The Sykes-Picot Agreement. This led me to the podcast Blueprint for Armageddon by Dan Carlin. But more on that in a later review. 

What do you think I should read related to this topic?
 

 

Iran våkner  Shirin Ebadi

Forfatteren Shirin Ebadi fikk Nobelprisen i 2003 for hennes utrettelige kamp for menneskerettigheter og ikke minst kvinners rettigheter i Iran. Hun knytter sammen sin egen personlige historie med historien om Iran fra 1950-tallet og frem til tidlig 2000-tallet. Hun forteller om den Iranske revolusjonen i 1979, hvordan radikal islam tok over makten, og hvordan dette påvirket livene til folk flest og ikke minst kvinnene. Ebadi ble utdannet som advokat og begynte å jobbe som dommer midt på 70-tallet. Da opprøret mot Shaen vokste frem støttet hun det til å begynne med. En venn av henne advarte henne "Du vet at de du nå støtter kommer til å gi deg sparken så fort de tar makten?" Hvilket de også gjorde. Det ble innført mange lover for å begrense kvinners deltagelse i arbeidslivet, tvang om bruk av hijab, og en svært konservativ religiøs tolkning av Islam.  De måtte plutselig ha med seg mannlige verger, og nåde den som hadde glemt hijaben. Det religiøse politiet var uberegnelige og folk forsvant. Særlig kritikere av regimet som forfattere, kunstnere og intellektuelle. Shirin Ebadi forteller om utallige venner som rømte fra Iran fordi livet der ble uutholdelig. Men selv hadde hun en altfor stor kjærlighet til sitt fedreland til å kunne stikke av. Selv når hun fant sitt eget navn på listen over de som skulle henrettes av regimet stakk hun. Til tross for drapstrusler fortsatte hun å ta oppdrag som advokat der hun måtte argumentere ut i fra koranen for å kunne nå igjennom hos styresmaktene. Snakker om modig dame. Hun ble til slutt fengslet fordi myndighetene gikk lei av hennes stadige provokasjoner. 

Hun nevner endring innenfra som en svært viktig sak. At de må få lov til å modernisere religionen og tolke Koranen slik at de finner støtte for menneskerettigheter og demokrati. Siden 2009 har hun bodd i eksil i London pga økende trusselnivå fra ekstremister. 

Denne boken gir en viss innsikt i nyere historie i Iran, kampen mellom religiøs fundamentalisme og sekulære krefter. Vil helt klart anbefale boken til alle som er interessert i temaet. Shirin Ebadi skriver godt og boken er lettlest og har fin flyt i språket. 

Rating: 5/6 

To Søstre  Åsne Seierstad (Brageprisen 2016)

Åsne Seierstad har gjort det til hennes varemerke å skrive dyptgående bøker der grundige fremstillinger av personer og familier forteller en større historie. Denne boka er intet unntak og forteller historien om to søstre i en somalisk-norsk familie som gradvis blir mer og mer ekstrem i sin tro og ender opp med å rømme til IS i Syria. Denne boken fikk Brageprisen i 2016. For det er eneste stedet for rettroende muslimer. (Denne siste påstanden er islamistenes egen påstand.) 

De er i utgangspunktet godt integrert i det norske samfunnet, skriver feministiske tekster på skolen, og fremstår som nokså vanlige jenter. Etterhvert dras de inn i miljøet til IslamNet (grunnlagt av Fahad Quereshi) deltar på koranskole flere dager i uken. Familien merker at døtrene blir litt mer konservativ i sin tro, men tenker at dette er et slags ungdomsopprør. Plutselig en dag har de dratt til Syria, og to dager senere drar faren i panikk etter dem. 

Så begynner en heseblesende historie der faren drar til Tyrkia, mens han desperat forsøker å få døtrene i tale. De kommuniserer bare delvis gjennom tekstmeldinger og chat med sin bror. Faren smugles over til Syria, kommer i kontakt med militsgrupper, men ingen har sett noe til hans døtre. Etter hvert begynner ryktebørsen å gå og han kommer også i kontakt med IS. Det avtales en utveksling men noe går galt, det blir skyting og han blir tatt til fange. Så holdes han i fangenskap over noen dager der han tortureres og trues med at han skal drepes. Det er mye frem og tilbake i boken før han og familien rett og slett må gi opp håpet om å få døtrene hjem. Boken avsluttes høsten 2016 og da er fortsatt søstrene i Syria, gift med hver sin IS-kriger. 

Det mest interessante kapitelet er nok det siste kapitelet i boken der Seierstad forteller om hvordan hun har bygget opp sin fortelling. Hun har intervjuet lærere, klassekamerater og venner som har møtt jentene, hun har hatt kilder i Tyrkia, hun har fått informasjon av familien ikke minst. Jentene hadde god orden på skolematerialet sitt og Seierstad fikk dermed også tilgang på stiler, skoleoppgaver og annen informasjon direkte fra jentene. chatteloggene mellom søstrene og broren hjemme i Norge har hun også fått tilgang til.
Det som åpenbart mangler er direkte kommunikasjon med jentene. De har blitt forsøkt kontaktet, men tok ikke opp kontakten med Seierstad. Vi får likevel et greit bilde av hvordan de tenker og har tenkt underveis. Organisasjoner som Profetens Umma, Islam-Net og to store moskeer i Oslo blir nevnt som miljøer der jentene gradvis ble mer og mer radikalisert. Dette er bok nummer to om radikalisering, der den første var som kjent boken om terrorangrepet den 22. juli «Om en av oss». Seierstad nevner at hun skal skrive en tredje bok som skal handle overordnet om hva som fører til at noen radikaliseres og hva vi som samfunn kan gjøre for å forhindre det. Den boka gleder i hvert fall jeg meg til. 

Da boken ble trykket i oktober 2016 var de to søstrene fortsatt i Syria. Deres fremtid er høyst usikker slik konflikten arter seg nå. 

Rating: 6/6


Trusselen fra IS  Mah-Ruk Ali

Denne boken omhandler fremveksten av IS gjennom en ganske lang historie. De lange linjene fra muslimske lovskoler i middelalderen, imperialismen på 1800-tallet frem til etterspillet etter første verdenskrig, og ikke minst etterkrigstiden blir sammenfattet. De mislykkede militæroperasjonene i henholdsvis Irak, Libya og Afghanistan blir også nevnt som bidragende. En nokså detaljert tidslinje fra 1999 frem til 2014 blir også gått igjennom.  Det viktigste budskapet i denne boken er konflikten i Syria/Irak er mye mer innviklet enn hva en kan få inntrykk av på vanlige nyheter. I nyhetene får en inntrykk av at det er President Assad mot noen unevnte opprørsgrupper samt IS. Mens i virkeligheten er det mange forskjellige militsgrupper, noe vi nylig fikk vite litt mer om etter våpenhvilen romjula 2016. Noen støttes av Saudi-Arabia, noen støttes av Iran (som også støtter Assad), og så har vi kurdiske militser. USA støtter kurderne OG deres fiender Tyrkia. Russland støtter Assad, og konflikten i Syria fremstår som en slags war by proxy som under den kalde krigen. Det er allianser og fiendskap gående i alle retninger og grunnlaget for et skikkelig clusterf*ck ligger godt til rette. Og i mellom alle stridende fraksjoner har vi de sivile som blir utsatt for uendelige lidelser.  

Boka tar for seg propaganda, rekruttering og markedsføringen til IS. Grusomheten er dessverre ikke noe nytt, men den proffe markedsføringen og den helt bevisste bruken av media er noe verden ikke har sett før. Fremveksten av ekstrem Islamisme og hvordan teologi blir brukt for å rettferdiggjøre grusomhetene blir gjennomgått. både Iran og Saudi Arabia eksporterer hver sin utgave blir også nevnt. Til slutt tar boka for seg trusler mot Norge og kidnapping og drapet av Ole Johan Grimsdaarg-Ofstad. 

Boka er til tider heslig lesning og det er fort gjort å få en klump i magen av den. Men dette er nå den virkeligheten vi lever i. IS vil bli nedkjempet i sine kjerneområder og da vil kampen spille over tilbake til Europa. Det er dessverre overhengende sannsynlig at vi vil oppleve mange flere terrorangrep fra islamister i tiden som kommer.
Denne boka bidrar til en mer reflektert og grundig forståelse av bakgrunnen for denne konflikten. Og jeg anbefaler den til alle som er interessert i å vite mer. 

 

Rating: 5/6

#asneseierstad#mah-rukali #shirinebadi
#radicalislam #iran #bookreview 
#WWIaftermath #radicalization 

Six quick book reviews

Here are the first couple of reviews as I promised yesterday. They come in semi random sequence. They are somewhat grouped after subject.
The more perceptive of you will notice t
hat some of them are written in english and others are written in norwegian. I mostly chose the language based on what language I read the book in.

Don't hesitate to leave a comment at the end.    

 

Collapse, How societies choose to fail or succeed by Jared Diamond

Jared Diamond is an excellent writer and storyteller and I cannot recommend his books enough. From Guns, Germs and Steel, to The Third Chimpanzee, to this one. He draws on many disciplines such as biology, geography, anthropology, history etc. when he is making his arguments.

He lists five factors that contribute to collapse and twelve environmental problems that we are facing today. Eight of which contributed to the collapse of earlier societies.

The book has an impressive number of societies which either collapsed or managed to avoid it. With a thorough examination of the relevant factors. Environmental crisis and over population is a common topic all through the book.
He spent several chapters on the norse settlements on Greenland, which I found very interesting. Turns out that the Norse population thrived there for a longer time than Europeans have been living in America.  For some reason they stopped eating fish, and there is no good reason why they didn?t. The inhabitants of Greenland starved alot towards the end of the settlement. So this makes no sense. 

Towards the end of the book focuses on the doom and gloom of our current predicament. The overpopulation of our planet, ecological disasters, famine, wars, not to mention the climate crisis.

My impression is that Jared Diamond still finds a way to be slightly positive as he makes a good argument for our ability to solve problems. We need to make long term global plans to avoid making our entire planet an Easter Island of the future.

If this review tickles your fancy you could check out Wikipedia or the authors own TED-talk.

Rating: 6/6
#Collapse #JaredDiamond #climatecrisis #

 

Havboka, om kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider ? Morten A. Strøksnes (Brageprisen 2015)

Dette er en fantastisk flott bok om havet! Intet mer intet mindre. Det fortelles med utgangspunkt i to menns forsøk på å fiske håkjerring i Lofoten. Forfatteren bruker mytologi, fortellinger, vitenskapelige anekdoter og personlige erfaringer.

Jeg likte spesielt første setning i boka: » Tre og en halv milliard år skulle det ta fra første primitive liv utviklet seg i havet, til Hugo Aasjord ringte meg en sen lørdagskveld i juli, mens jeg var i et livlig middagsselskap i Oslo sentrum.»

Boka veksler mellom den personlige jakten forfatteren og hans venn Hugo Aasjord har på håkjerring og historiske og vitenskapelige historier relatert til alt som har med havet å gjøre. Dette ut i fra et nord-norsk perspektiv selvfølgelig. Forfatterens historier utspiller seg i løpet av et år på Skrova i Lofoten. En får på den måten også et innsyn i hvordan livet på sjøen var i gamle dager.  
Forfatteren er flink med ord og jeg leste gjennom boka på noen få dager. De 300 sidene nærmest fløy forbi. Det som trakk litt ned med denne boken var mangel på inndeling og kapitler. Boken er en eneste lang tankestrøm, og selv om den er lettlest, trekker det noe ned på inntrykket. Mangelen på struktur gjør at det er vanskelig å finne tilbake til de historiene som fortelles.

Rating: 4/6
#havboka #hai #håkjerring #greenlandshark #Lofoten #Skrova #historie

 

 

A study in scarlet ? Sir Arthur Conan Doyle

This is the first book about Sherlock Holmes. I picked it up because I hadn?t read one of the many books about the famous detective. My choice to read it in English was based on two reasons. Firstly I wanted to read it in the original language and secondly the book was on offer. Yeah I know I can be a sucker for cheap books. The story itself starts out with how the two main characters meet and the first case they follow together. I enjoyed the old fashioned language more than I did the story line itself. If you?ve seen a couple of Sherlock Holmes movies, series, cartoons etc. you know what you will get. Horse carriages racing down the dark cobbled streets of smoggy London, and not to mention mysteries. Which the famous detective solves in an instant. Maybe some of the other books are better. I enjoyed it, but mostly because of the language. I did learn a few new (probably old) words.

Rating 3/6
#sherlockholmes #drwatson #sirconanarthurdoyle #classics
 

Løping ? en verdenshistorie ? Thor Gotaas

Dette er en bok om løping som ikke nevner teknikk eller hvordan lære seg dette med en eneste setning. Den omhandler i stedet den kulturelle og historiske betydningen av løping i mange forskjellige kulturer fra oldtiden og frem til i dag. Det er mange korte små kapitel som er fort gjort å lese. Lettlest språk og spennende anekdoter fra det gamle egypt, hellas, inkaenes rike, kineserne, vikingene osv. En av de mer spennende historiene er den om Mensen Ernst, en norsk langdistanseløper som bl.a. sprang fra Paris til Moskva i 1832. Han brukte rett over 24 døgn på den 2700 km lange turen. Gjennomsnittlig ca. 135 km i døgnet. Gjenta det i dag den som kan!

Utrolig spennende bok for alle lesekunnige løpere!

Rating: 5/6
#løping #historie  

 

Off the map, Lost places, invisible cities, forgotten islands, feral places and what they tell us about the world ? Alistair Bonnett

If you like to explore new places this is the book for you. We might think the entire world has already been discovered, but this book really shows us how much adventure there still is to be had. I?ve been interested in traveling, maps and exploration even since I was a kid. So when I started studying it should not be a surprise that I chose to study geography. This book is a treasure of interesting places all around the world. Old enclaves, lost islands, break away nations such as Sealand, secret cities from the Soviet Union, graveyard settlements in Manila and the list just continues. Every chapter is dedicated to a specific place and most of them has the Google Earth location given in degrees.
This is a must read for us geography geeks!

Rating: 5/6 stars
#geography #maps #exploration #islands #planetearth #adventure

 

 

Det som ble Norge, om fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år ? Reidar Müller

Dette er en spennende bok som rett og slett tar for seg historien til det område som senere ble Norge. Boken gaper over mye som Big Bang, når livet oppsto på jorda, geologi og tektoniske plater, biologi, geografi, paleontologi, strålingsdatering osv. Hvert av de mange temaene boka favner er spennende og omfattende nok i seg selv. Forfatteren forteller på en lettlest og entusiastisk måte om alt dette uten at det oppfattes som komplisert og tungt. Som han sier selv har han forenklet og valgt og være «mostly right» i stedet for «precisely wrong». I kapitel 1 om Nordmannen forteller Müller om DNA-testing som redskap for å spore opphav. Vi får en innføring i temaet og han forteller om resultatet fra sin egen DNA-testing. Dette gir meg lyst til å DNA-teste meg selv for å få vite mer om mitt opphav. Nøyaktig hvor mange prosent av mitt DNA stammer fra Neandertalere?

Noe av det kuleste i denne boken er fortellingen om supervulkanen som eksploderte i og rundt Oslo og definerte landskapet slik det er i dag. Eller at et fjell som var høyere enn Mount Everest lå over Norge. Dagens landoverflate ligger dypt dypt inne i det gamle gigantfjellet!

 Avslutningsvis har han tatt med en oversikt over sine kilder og anbefalt litteratur. Kan være verdt å sjekke ut noen av dem dersom en er interessert.Han har gapet over mye i denne boken, men han gjennomfører det på strålende vis. Selv leste jeg deler av denne boken på flyet mellom Trondheim og Tromsø. Det var unektelig en stilig opplevelse å lese om Norges geologi og isbreer samtidig som jeg fløy nordover. Under flyturen så jeg nettopp fjell, fjord og ikke minst isbreen Svartisen. Helt strålende!

Rating: 6/6

#geologi #biologi #historie #DNA #norge #fossiler #bigbang #vulkaner

The year 2016 in reviewThis year is coming to an end and many things have happened. I started out this year with the intention of reading and reviewing lots of books. The goal was to get at least 12 books under my belt. So far I've published one review, so it might seem I'm quite far away from my goal. Which is partly true. I have read more books than my goal, but I haven't taken the time to write the reviews. yet.

During this year I've become a father, I've bought my first apartment, and our lives have basically started a new chapter. It's been a crazy ride, but oh my it's been great! Before this year I would have rated the kayak trips to northern Norway as totally awesome! Which they were! don't get me wrong, but very little compares to becoming a parent. Didn't think I could cry from just looking at a baby.

But anyway... This was supposed to be about book reviews.   
The last few days of the year I intend on writing a short review of the following books: 
 

 • Collapse , how societies choose to fail or succeed by Jared Diamond.
 • The Knowledge, How to rebuild our world after an apocalypse by Lewis Dartnell
 • A study in scarlet, by Sir Arthur Conan Doyle
 • Det som ble Norge, om fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år av Reidar Müller
 • Løping, en verdenshistorie av Thor Gotaas
 • Off the map, Lost spaces, invisible cities, forgotten islands, feral places and what they tell us about the world, by Alastair Bonnett
 • Iran awakening by Shirin Ebadi
 • Trusselen mot IS, av Mah-Rukh Ali
 • To Søstre av Åsne Seierstad
 • Bibelen på 100 minutter, lest av Kåre Conradi
 • Sapiens, A brief history on Humankind by Yuval Noah Harari
 • Origin of species by Charles Darwin, read byRobin Field
 • Verdens beste pappa, hakkespettbok for småbarnsfedre av Per Asbjørn Risnes jr.
 • Huggorm, biologien, fobien, giften og mytologien av Karl H. Brox. 
 • A Blueprint for Armageddon, (a 25 hour podcast on WWI)

In hindsight these books reflect a mix of my personal interests (well duh..) and world events.
I have included a podcast on WWI, which I know is not a book, but it is a thorough story of the Great War, The War to end all wars.  Books, articles, and stories I've read about the unrest in the Middle East point to the division of the Ottoman Empire after WWI as at least a factor in the numerous conflict in the region today. That's why I included it in my list of books. 

#bookreviews #reading #books #2016summary

, Notodden

I´m interested in the natural world and normally read books about science such as biology, our evolutionary history, astronomy, and general popscience. I occasionally dabble in archeology, philosophy, ancient history, and world religions too. To mention a few interests. I´ve also been interested in diving, kayaking, and triathlon for years. Have also done all kinds of martial arts for more than 10 years. I´ve now been working for the Norwegian Humanist Association (Human-Etisk Forbund) since 2012.

Kategorier